Kræftens Bekæmpelse: Vindmøller udgør en sundhedsrisiko

(Foto: Colourbox)

Lokal modstand har bremset flere vindmølleprojekter i Viborg Kommune, fordi de mener, at vindmøllerne udgør en helbredsrisiko. Ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der måske er noget om snakken.

 Af Emilie Jensdóttir Carlsen

En ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse viser, at der muligvis er en sammenhæng mellem støjgener fra vindmøller og helbredsproblemer som hjertekarsygdomme og stress. Forstyrret nattesøvn og konstant larm kan fremprovokere sygdommene, mener de. Dermed bakker de op om de lokale modstandere, der den sidste tid har kæmpet mod vindmølleprojekter i kommunen grundet frygt for sygdom.

Så sent som i januar blev en anmodning om at opsætte 4 nye vindmøller stemt ned af byrådet. Konservative var et af de partier, der var imod opsætningen. Også hos dem spillede helbredsrisikoen en rolle for beslutningen.

”Vi stemte nej, fordi vi mente, at vindmøller udgør en potentiel sundhedsrisiko, både psykisk og fysisk, for både mennesker og dyr. Og det havde vi åbenbart ret i,” lyder argumentet fra byrådsmedlem Nikolai Norup (K).

”Det er hysteri”

Flemming Gundersen (Ø), medlem af Viborg Byråd, var en af dem, der stemte for opførslen af de nye vindmøller. På trods af rapporten fra Kræftens Bekæmpelse mener han ikke, at der er noget at være bange for.

”Det er simpelthen hysteri. Folk pisker en stemning op omkring det, og når først folk er blevet overbevist, er det svært at rykke deres holdninger. Denne her rapport hverken beviser eller afkræfter noget som helst” siger han.

Per Møller Jensen (S) bakkede Flemming Gundersen (Ø) op under afstemningen om de nye vindmøller. Han mener, at det store fokus på sundhedsrisikoen har fået folk til at glemme konsekvenserne ved klimaforandringer.

”Når det kommer til vindmøller, siger I alligevel altid nej. Det eneste farlige her er, at I vender det blinde øje til potentielt katastrofale klimaændringer,” udtalte han efter afstemningen.

Grønne alternativer

I 2013 vedtog kommunen en ny kommuneplan, hvori regler om opførsel af nye vindmøller også indgår. Men sidenhen er planen blevet ændret, og vindmøllerne er ikke længere en del af den.

Det betyder, at vindmølleprojekter nu skal behandles løbende, og ikke længere automatisk bliver godkendt, så længe de passer ind i planen. Det gør det nemmere at stemme imod opførsel af nye vindmøller i Viborg Kommune.

Som alternativ til de omdiskuterede vindmøller er man i kommunen ved at undersøge mulighederne for at lave gylle fra grisefarme om til biogas. Også fordelene ved jordvarme, solceller og geotermisk energi ved hjælp af undergrundsvand bliver undersøgt.

About ejcarlsen

Aspirerende journalist fra DMJX. Hiphop-connoisseur, livsnyder, og feminist på deltid.